หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
                 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
พ่อขุนศรี ฯ เกรียงไกร     เขาใหญ่เขาตระพัง
บึงขลังหนองปลาหมอ     ชุ่มคอน้ำตาลอ้อย
อิ่มอร่อยมะม่วงกวน     ฝีมือล้วนปอกล้วยสาน
เพลงขอทานประจำถิ่น     ศิลปินกระเดื่องแดน
การส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ในตำบล
1
2
3
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ( ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอน 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ประมาณ 52 ตารางกิโลเมต
 
ประชากร ทั้งสิ้น 8,490 คน

ชาย จำนวน 3,968 คน คิดเป็นร้อยละ 46.74

หญิง จำนวน 4,522 คน คิดเป็นร้อยละ 53.26
จำนวนครัวเรือน 2,947 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 265.31 คน/ตารางกิโลเมตร
 

ธนาคาร ( ธกส. ) จำนวน 1 แห่ง

บริษัทประกันภัย จำนวน 2 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 2 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

โรงสี จำนวน 1 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 3 แห่ง
 
รูปตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ความเป็นมาของตราเครื่องหมาย
รูปตราเครื่องหมาย - พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงชุดออกศึก
ประวัติ/ที่มา - พ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ พระร่วงได้เคย เสด็จมาพักที่คุ้งวารี
ปัจจุบันพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ตั้งอยู่ ณ วัดคุ้งวารี หมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว อันเคยเป็นที่พักทหารสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 และเป็นสนามฝึกทหารของกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยรบพิเศษของลพบุรี
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังไม้ขอน และ ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทางด้านการเกษตรที่หลากหลาย และอื่นๆ อีกเป็นบางส่วน ได้แก่

เกษตรกรรม เพาะปลูกพืช เช่น ทำนาข้าว นาผักบุ้ง สวนใบตองกล้วยตานี ทำไร่อ้อย ไร่ถั่วเหลือง ไร่ข้าวโพด สวนผลไม้เช่น มะม่วง มะปราง ฯลฯ

เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ ไก่พันธุ์พื้นเมือง สุกร ปลา ฯลฯ

รับจ้างทั่วไป

ค้าขาย

รับราชการ และอื่นๆ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองปลาหมอ 219 260 479 142  
2   บ้านคุ้งวารี 506 652 1,158 395
  3   บ้านปั้นจั่น 619 720 1,339 618  
4   บ้านคลองน้ำหัก 409 446 855 246
  5   บ้านย่านยาว 238 282 520 188  
6   บ้านท่าช้าง 343 347 690 214
  7   บ้านบึง 267 274 541 200  
8   บ้านไผ่ล้อม 353 378 731 217
  9   บ้านเหนือคุ้งวารี 289 327 616 236  
10   บ้านไทรย้อย 172 196 368 103
  11   บ้านคลองตะคร้อ 246 296 542 176  
12   บ้านหนองปลาหมอ 307 344 651 212
                 
    รวม 3,968 4,522 8,490 2,947
( ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 )
 
 
 
ตำบลย่านยาวมีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกพื้นที่นอกจากนี้เป็นที่ดอนภูเขา ( หมู่ 5 และหมู่ 8 ) และบึง ( หมู่ 2 และหมู่ 12 ) สระหลวง ( หมู่ 5 ) สระประมงหมู่บ้าน ( หมู่ที่ 2 ) หนองน้ำอาญาสิทธิ์ ( หมู่ 6 ) หนองยาว ( หมู่ที่ 3 ) มีแม่น้ำยมไหลผ่านตำบลย่านยาว 11 หมู่บ้าน ( หมู่ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 และ หมู่ 12 ) และมีลำน้ำยมสายเก่าไหลผ่านหมูที่ 7 และยังมีลำคลองที่ขุดขึ้นเองคือคลองชลประทาน ( หมู่ที่ 12 ) คลองมิยาซาว่า ( หมู่ 2 ) คลองเขาตระพัง หมู่ที่ 4,5,6,8, 11 ) คลองหนองแขม ( หมู่ที่ 5 ) คลองตะวันออกเขาใหญ่ ( หมู่ 5 ) คลองเหนือเขาใหญ่ ( หมู่ 11 ) บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาลแบบทดน้ำ ทั้งที่เป็นสาธารณะและบ่อส่วนตัว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทรศัพท์ : 055-911-035 โทรสาร : 055-911-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
จำนวนผู้เข้าชม 3,190,982 เริ่มนับ 31 ต.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10