หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
                 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิคฟุต และได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น จำนวน 1 หลัง)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 12 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2563 ]จ้างจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 720 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 720 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกิจกรรม อบต.ย่านยาวจัดให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าช้าง (อาคารเรียน สน.ศท4/12) หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตะคร้อ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30