หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
                 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6) [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้ายการโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบัยที่ 14)พ.ส.2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)