หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
                 
 
แผนป้องกันการทุจริต/แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แนวทางปฏิบัติผลประโยชน์ทับซ้อน [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 115  
 
แผนแม่บท [ 8 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 336  
 
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี [ 8 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 117  
 
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 4 ปี [ 8 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 118  
 
  (1)     2