หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
                 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบประมาณปี2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบประมาณปี2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 62 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลแผนทุจริต 2563 รอบ 6 เดือน [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การประเมินความเสี่ยง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการอบรมโครงการ หลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2