หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
                 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
พ่อขุนศรี ฯ เกรียงไกร     เขาใหญ่เขาตระพัง
บึงขลังหนองปลาหมอ     ชุ่มคอน้ำตาลอ้อย
อิ่มอร่อยมะม่วงกวน     ฝีมือล้วนปอกล้วยสาน
เพลงขอทานประจำถิ่น     ศิลปินกระเดื่องแดน
การส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ในตำบล
1
2
3
 
 

OTOP

ข้าวหลาม

 
 
วัดไทรย้อย
วัดคุ้งวารี

 
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2555
 
 
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจ
   
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
   
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของบ้านเมือง
   
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่
   
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต
   
พัฒนาระบบการต้อนรับและการบริการ
   
พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและของที่ระลึก
 
 
 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   
จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม
   
เร่งรัดติดตามให้มีการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่
   
สนับสนุนการทำเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร
   
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิต
   
สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการใหม่ที่มีศักยภาพ
   
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
   
เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สูงขึ้น
   
จัดระบบแรงงานต่างด้าว
   
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร
 
 
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
   
พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชน
   
ส่งเสริมการอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
   
บริหารจัดการระบบการใช้ที่ดินและแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
   
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชน
   
สร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
   
สนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน ในการจัดการและแก้ไขปัญหา
   
ที่ทันต่อสถานการณ์ในระยะเร่งด่วน
   
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
   
พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีมาตรฐาน
   
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทรศัพท์ : 055-911-035 โทรสาร : 055-911-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
จำนวนผู้เข้าชม 4,762,925 เริ่มนับ 31 ต.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10