หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
                 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
พ่อขุนศรี ฯ เกรียงไกร     เขาใหญ่เขาตระพัง
บึงขลังหนองปลาหมอ     ชุ่มคอน้ำตาลอ้อย
อิ่มอร่อยมะม่วงกวน     ฝีมือล้วนปอกล้วยสาน
เพลงขอทานประจำถิ่น     ศิลปินกระเดื่องแดน
การส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ในตำบล
1
2
3
 
ยุทธศาสตร์
 
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม จราจร
   
การพัฒนาแหล่งน้ำ
   
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
 
 
ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
   
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
 
 
 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
   
ปรับปรุงภูมิทัศน์
   
บริหารจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน
 
 
 
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
   
ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
   
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกกลุ่มในทุกด้านแบบบูรณาการ โดยยึดคุณธรรมนำความรู้และหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ดี เก่งและมีความสุข)
   
ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการกิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน
   
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อม แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย
 
 
 
สนับสนุน รณรงค์ ป้องกันและพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค
   
ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
ส่งเสริม สนับสนุน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
   
ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการทางสังคมให้ ครอบคลุม แก่คนทุกกลุ่มอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
 
 
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
   
พัฒนาขีดความสามารถในการการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้บริการ
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ
   
จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทรศัพท์ : 055-911-035 โทรสาร : 055-911-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
จำนวนผู้เข้าชม 6,955,389 เริ่มนับ 31 ต.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10